Biserica ,,Sfantul Nicolae ” din orasul Bacau

Astazi continuam calatoria noastra prin Judetul Bacau, spre un alt obiectiv cunoscut publicului care trebuie promovat si anume Biserica ,,Sfantul Nicolae ‘’ din orasul Bacau .
Pe lângă Biserica Precista, monument de excepţie al arhitecturii moldoveneşti, ctitorit in anul 1491, cercetările arheologice au identificat în Bacău un al doilea monument de cult aparţinând epocii şi influenţei stilistice din vremea domniei binecredinciosului voievod Stefan cel Mare şi Sfânt.

Este vorba de biserica cu hramul Sfântul Nicolae, ale carei urme de ziduri au fost depistate lângă latura de nord a marii catedrale cu acest hram. S-a apreciat că e posibil ca biserica sa fie mai veche decât cimitirul, şi ca a fost înăţată la sfârşitul secolului al XIV-lea. In sec. al- XVI-lea, negustorii şcheieni sau braşoveni şi-au fixat în Bacău o “uliţă Scheia” depozitându-şi marfa aici şi din ataşamentul lor ca şi nostalgia după Sfântul Nicolae din Scheii Braşovului ctitoresc o Biserica Sfântului Nicolae din Bacau.
În secolul al-XVII-lea, Istrate Dabija Vodă la 9 ianuarie 1662 a făcut împuternicire Egumenului şi soborului Mănăstirii Agapia să ia “două clopote de la biserica lui Gavriil Hatmanu din Bacău – numită “cea pustie” in anul 1661 pentru ca mai târziu sa fie transformata in metoc al Mănăstirii Agapia.

În secolul al-XVIII-lea şi începutul secolului al-XIX-lea biserica Sfântul Nicolae numită şi biserica cea mică este doar capelă sau paraclis, locul ei fiind marcat până în prezent de o masă cu cruce Monument înălţat pe locul “Sfântului Pristol vechi”.

Din însemnarea iconomului Constantin Iutzescu, făcută pe un Pidalion (ediţie de la Neamţ, 1844), reiese faptul că biserica veche a fost demolată, ridicându-se una nouă, de către meşterul transilvănean Ioan Făgăraş. Piatra de temelie s-a aşezat în anul 1839, primind veşmântul sfinţirii nouă ani mai târziu, din mâna episcopului Veniamin Roset. S-a construit prin contribuţia deosebită a epitropului Pavalache Cristea, cunoscut în istoriografia timpului ca „înnoitor de biserici“. În anul 1848 s-a turnat şi un clopot de 508 kg, în vecinătatea bisericii, care se păstrează şi astăzi în patrimoniul acesteia.

Biserica Sfantul Nicolae din Bacau a fost ridicata intre anii 1848-1850 ,prin subscriptie publica ,cu staruintele caminarului Cristea si ale protopopului Ioan Enache Petrovici .

În anul 1871 în incinta bisericii s-a ridicat un paraclis pentru necesităţile pastoral-misionare ale parohiei fiind o ctitorie a credinciosului grec Panait Ianoli si avand Hramul Sfintii Mina ,Pantelimon si Haralambie .

Foto : Nicu Chiriac


Compartimentarea spaţiului interior este tratata in spiritul formelor arhitecturale tradiţionale, prin dispunerea in amfilada,având formă de navă unică a pronaosului, naosului şi altarului, precedate de un vestibul.

Cât priveşte partea exterioară a bisericii se constată “în structura arhitecturală, ritmarea faţadelor cu impozante coloane de factură compozită, care odihnesc pe un soclu masiv pe toate laturile, ceea ce îi conferă edificiului un caracter maiestos şi de eleganţă .

Biserica a fost pictată în tehnica ulei aşa cu reiese din intervenţia Pr. Theodor Zota din anul 1921 şi la 27 mai 1923 a fost angajat pe lucrare pictorul C. E. Ionescu din Bacau.În 1939 pictorul Constantin Vasilescu din Bucureşti pictează biserica din nou, iar după incendiul din 10 iunie 1976, pictorii Aurelian Bucătaru şi Ecaterina Ardeleanu repictează biserică între anii 1976-1978. Executată integral în tehnica uleiului, pictura murală a bisericii selectează temele iconografiei tradiţionale, de origine bizantină, realizând o sinteză unitară, fluentă şi bogată în semnificaţii.

Tâmplaria originală a bisericii Sfântul Nicolae datând din anul 1846-1847 fusese executată în zonă după modelul unui iconostas de la Muntele Athos prin intermediul epitropului principal Pavel Cristea .

Tâmplaria actuală a adus nou vechiului model, sculptura coloanelor marcată direct de construcţia ei tridimensională cu influenţă barocă.


De-a lungul timpului biserica a beneficiat de mai multe intervenţii, cea mai însemnată datând din anul 1888, când a fost acoperită pentru prima dată cu tablă. Au urmat mici restaurări în anii 1958, 1963, 1972. A avut de suferit în urma cutremurelor din 1934 şi 1977 şi mai ales de pe urma incendiului din 10 iunie 1976 cand a ars intregime .
Lucrările în marmură ce împodobesc biserica Sfântul Nicolae au fost executate in atelierele “Întreprinderii de marmură” Simeria iar mobilierul din stejar a fost proiectat şi executat de profesorul în sculptură de vrednica amintire si cinstire a sculptorului Huţanu Alexandru.

Va multumim .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *